Het gedicht van de maand

Het nieuwe gedicht van de maand is gekozen uit het werk van K.P. Kavafis. Vanzelfsprekend in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.NRC Handelsblad van 31 januari heeft een uitgebreid artikel van Guus Middag over de poëzie van K.P. Kavafis.

Na het bespreken van de gedichten Ithaka en De stad schrijft Middag:Was Kavafis iemand met een groot psychologisch inzicht? Je zou het op grond van al het voorgaande heel goed kunnen denken. Uit veel van zijn gedichten spreekt een helder inzicht in drijfveren en beweegredenen, verborgen gevoelens en onuitgesproken vrezen. Er lijkt ook zoiets als een eigen Kavafistoon te zijn, een persoonlijke stem: wijs, relativerend, met gevoel voor humor en ironie de zaken van een afstand bekijkend, en met mededogen.Middag contateert ook: Er zit zeker iets wegcijferends in zijn poëzie – alsof hier een dichter zichzelf uit zijn eigen werk heeft willen wegschrijven, en daarbij al doende trouwens ook maar meteen het hele medium poëzie heeft meegenomen. Het blijft bizar, en bijzonder, dat iemand (…) verzen schrijft zonder enige dichterlijke opsmuk, met prozazinnen, op een rustige praattoon (…). Over de vertaling is Middag kort maar lovend:In deze verzamelbundel hebben Hans Warren en Mario Molegraaf hun gezamenlijke Kavafis-vertaling (…) voor de derde keer tegen het licht gehouden en waar nodig herzien, waardoor hun toch al soepele en levendige vertaling her en der nog soepeler en levendiger is geworden.