Hans over Hans

Afgelopen donderdag stond er in de PZC een groot artikel over Hans Verhagen en de tentoonstelling in het Letterkundig Museum ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. In dat artikel was een subartikel opgenomen met de titel: “Hans over Hans”. Warren wordt daarin de eerste criticus genoemd die het talent van Verhagen heeft onderkend. (Warrens gedicht Voor een jonge dichter was geschreven voor Verhagen.) Verder worden er nog wat stukken uit de dagboeken geciteerd en wordt duidelijk gemaakt dat de waardering van Warren voor Verhagen in de loop van de jaren nogal wisselde. Verhagen beklaagt zich over Warrens opmerkingen. Over de bundel Triomfantelijke wandelingen (2000) van Verhagen was Warren aangenaam verrast. Laatste zin van het artikel: Benieuwd wat Warren, terugblikkend, van de in Eeuwige vlam verzamelde gedichten zou hebben gevonden.