Grote Warren-tentoonstelling in 2009!

Het komend jaar wordt opnieuw een bijzonder jaar voor liefhebbers van het werk van Hans Warren. Niet alleen verschijnt het allerlaatste deel van de monumentale reeks Geheim dagboek, ook worden er in Middelburg maar liefst twee tentoonstellingen aan de schrijver gewijd.

De tentoonstellingen worden in nauwe samenwerking georganiseerd door het Zeeuws Museum en de Zeeuwse Bibliotheek. Ze zullen plaatsvinden in het najaar van 2009. Zodra er meer over bekend is, zullen we dat vanzelfsprekend melden. Op dit moment is al duidelijk dat het Zeeuws Museum met name de collectie etnografische kunst van Warren zal belichten. De expositie probeert een beeld te schetsen van Warrens ‘fascinatie met het vreemde’. In de Zeeuwse Bibliotheek zullen zeker de hoogetepunten uit de nalatenschap te zien zijn. Naar wij verwachten zullen deze exposities vergezeld gaan van een fraaie catalogus.


Het manuscript van ‘Een vriend voor de schemering’ in de Zeeuwse Bibliotheek