De Dikke Komrij – vervolg

Zoals we eerder meldden, is HW niet langer met tien, maar met acht gedichten vertegenwoordigd in De Dikke Komrij. In De Haagsche Courant van 31 januari jl. reageert Komrij als volgt op de vraag of dat iets te maken heeft met ‘de controverse tussen beide dichters’:

Nee, dat heeft er niets mee te maken. Bloemlezingen zijn er niet om persoonlijke zweepslagen uit te delen. Het heeft er wel mee te maken dat mijn oordeel over zijn poƫzie iets eerlijker kon zijn nu hij niet meer als vriend op mijn vingers keek.

Komrij is intussen afgetreden als Dichter des Vaderlands. Stem nu voor zijn opvolger op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html. Het op die site gepubliceerde gedicht En zelfs dit was droom (Zie nieuws 2 feb) is intussen gedateerd als ‘ca 1965’.