Chris K. (1923-2008)

Op zijn Warren-tochten door Nederland is Martin van der Kamp onlangs in Apeldoorn geweest, op zoek naar het graf van Christiaan K., geboren in Vlissingen in 1923 en gestorven in Apeldoorn in 2008. Na een uurtje zoeken op de begraafplaats (aan de Soerenseweg bij de Jachtlaan), leverde dat een aantal foto’s op, die we op verzoek van de erven van de website hebben verwijderd.

Chris K. was één van de natuurvrienden van Warren, die regelmatig voorkomt in zijn Natuurdagboek. Martin citeert:

28 mei 1941
Op mijn zwerftochten door de natuur kom ik wel eens in contact met groepjes leden van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). (…) met éen jongen uit Vlissingen, Chris K***, kan ik goed opschieten. We hadden afgesproken elkaar om tien uur aan de Sloedam te ontmoeten om naar de Calandpolder in het Noord-Sloe te gaan (…) Overal glansden de vogeleieren. Visdiefjes waren ook talrijk, een dozijn paar dwergsterns, scholeksters. (…) In het gras aan de oude dijkjes bloeide een overvloed van kleine vergeet-mij-nietjes en rode reigersbek, voorjaarsleeuwentand, boterbloempjes. (…)

13 juni 1941
Prachtige zomerdag. Naar Walcheren geweest. In Middelburg wachtte Chris op me. Fietsend door de Manteling bij Domburg, hoorde ik een voor mij bijzonder vogelgeluid. Ik had nog nooit een nachtegaal gehoord of gezien, maar wist dat te verbergen. Ik hoorde hem het eerst, en maakte er Chris op attent, die de zang wèl kende. (…)

6 juli 1941
Zondag. Prachtig zomerweer. Om tien uur was Chris hier, ik heb hem eerst de inlage getoond, waar rietgors en rietzanger nog druk zongen (…). Na het middagmaal gingen we naar de Kaloot, waar we in totaal nog een veertigtal nesten van dwergsterns vonden. (…) de blauwe zeedistels bloeiden bijna.