Bibliofiel: correspondentie Hans Warren-Kees Lekkerkerker

Eind november-begin december zal bij de Avalon Pers verschijnen: Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel. Briefwisseling 1973-1979.

Op 28 augustus 2006 overleed, op 96-jarige leeftijd, Kees Lekkerkerker. Hans Warren ontmoette hem voor het eerst vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het contact werd pas echt vriendschappelijk in 1973, toen Lekkerkerker de bibliografie van Warren zou gaan verzorgen. In de hieropvolgende jaren wisselden de twee letterkundigen 34 brieven en briefkaarten uit, die nu voor het eerst in druk verschijnen en volgens samensteller Menno Voskuil “een mooi en boeiend beeld geven van een bijzondere literaire vriendschap”.

De uitgave, gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall-papier, bevat de volledige correspondentie 1973-1979 tussen Warren en Lekkerkerker, bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil. Een verstokt necrofiel zal een oplage kennen van ca. 90 genummerde exemplaren. Prijs 50 euro. Voor meer informatie of reserveringen: info@mennovoskuil.nl.