Besprekingen GD2001

Tot en met zaterdag 15 februari is in De Drvkkery in Middelburg een installatie te bewonderen van Willy Leijnse. Ze heeft zich voor dit kunstwerk onder andere laten inspireren door het gedicht Na de overstroming van Hans Warren. Op de site van De Drvkkery wordt de expositie als volgt aangekondigd. (Je vindt daar ook de volledige tekst van het gedicht.)Willy Leijnse las het boek van Kees Slager over de watersnoodramp,maakte van zeer nabij het ontstaan van het toneelstuk “Coupure” meeen vond een gedicht van Hans Warren. Dit inspireerde haar tot het maken van werkwaarin het o.a. gaat over veiligheid, bedreiging en ervaringen waar mensen niet over kunnen praten.Maar ook over hoop en een nieuw begin: “We planten samen nieuwe tulpen”.Willy Leijnse woont en werkt in Broek in Waterland, maar is Zeeuwse van geboorte.