African Art

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp landschappen, graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren. Deze keer Groen African Art, Markt 42-43 te Vlaardingen (thans huisartspraktijk). 

Uit Geheim Dagboek:
7 sep. [1998] – 15.50 – (…) Vervolgens naar een opening van de etnograficahandelaar Groen in Vlaardingen. De ibeji’s die we wilden hebben, werden voor onze neus weggekocht. Wel lukte het ons een ander stel te verwerven, waarschijnlijk uit de stad Ila.
13 dec. [1999] – 15.30 – Het aanbod bij Groen African Art in Vlaardingen was beslist goed, maar het betrof stammen die M. noch mij kunnen boeien, vooral figuren van de Igbo en de Alusi. We vroegen naar Lobi, daarvan heeft hij ook een mooie verzameling, maar die was momenteel niet te zien, wel kregen we een catalogus (…).